SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

Materiał nauczania


 

Materiał nauczania 

 

 

1.         Edytor tekstu

 

 

Wprowadzanie i edytowanie tekstu. Formatowanie dokumentu. Tworzenie dokumentu z uwzględnieniem tabel, elementów graficznych i wykresów. Tworzenie dokumentu korespondencji seryjnej Wykorzystanie narzędzi gramatycznych programu. Współpraca z innymi programami. Skanowanie dokumentów. Drukowanie dokumentów, Urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej. 

 

 

Ćwiczenia

 •  
  Formatowanie dokumentu według wzorca.
 •  
  Zastosowanie w dokumencie rysunków, tabel i wykresów.
 •  
  Wykorzystywanie korespondencji seryjnej do drukowania kopert.
 •  
  Importowanie danych z innych programów.
 •  
  Wyszukiwanie   i   zamiana   istniejącego   znaku   na   inny   w   całym dokumencie.
 •  
  Pisanie wzorów za pomocą edytora równań.
 •  
  Wykorzystywanie skanera i programów OCR.
 •  
  Wstawianie obiektów do dokumentów.

 

 

 

2.         Poczta elektroniczna i sieć Internet

 

 

Wysyłanie   i   odbieranie  poczty  elektronicznej.   Obsługa   przeglądarki internetowej. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet. 

 

 

Ćwiczenia

 •  
  Zakładanie konta poczty elektronicznej.
 •  
  Konfigurowanie programów pocztowych.
 •  
  Posługiwanie się przeglądarką internetową.
 •  
  Wyszukiwanie informacji na określony temat w sieci Internet.

 

 

 

3.         Urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej

 

 

Wykorzystanie skanera. Instalacja i konfiguracja modemu. Obsługa faksu. 

 

 

Ćwiczenia

 •  
  Podłączanie skanera do komputera.
 •  
  Montowanie, instalowanie i konfigurowanie modemu.
 •  
  Wysyłanie i odbieranie faksów.

 

 

 

4.         Arkusz kalkulacyjny

 

 

Tworzenie arkusza kalkulacyjnego. Zastosowanie formuł w arkuszu kalkulacyjnym. Wykorzystanie funkcji do obliczeń. Tworzenie wykresów na podstawie danych z arkusza. Sortowanie i filtrowanie danych. Tabela przestawna. Makropolecenia. Wspólne użytkowanie skoroszytów. Współpraca z innymi programami. Drukowanie. 

 

Ćwiczenia

 

 •  
  Projektowanie arkusza określającego wielkość należnego podatku dochodowego.
 •  
  Obliczanie wartości funkcji matematycznych i przedstawianie wyników na wykresie.
 •  
  Importowanie i eksportowanie danych.
 •  
  Projektowanie arkusza obliczającego spłatę kredytu bankowego.
 •  
  Prezentowanie graficzne danych.

 

 

 

5.         Programy do tworzenia prezentacji

 

 

Projektowanie prezentacji. Tworzenie złożonych prezentacji. Korzystanie z gotowych szablonów. Drukowanie zawartości prezentacji. 

 

Ćwiczenia

 

 •  
  Wykonywanie prezentacji na zadany temat według własnego projektu.
 •  
  Wykonywanie   prezentacji   na   dowolny   temat   z   wykorzystaniem szablonów.

 

 

 

6.         Menedżer informacji osobistej (Organizer)

 

 

Prowadzenie kalendarza i planowanie spotkań z innymi użytkownikami. Zarządzanie zadaniami i organizowanie list zadań związanych z życiem zawodowym i prywatnym. Prowadzenie dziennika w celu rejestrowania i śledzenia różnego typu czynności. 

 

 

Ćwiczenia

 •  
  Planowanie rozkładu zajęć za pomocą organizera.
 •  
  Zarządzanie informacjami i przydzielanie im priorytetów.

 

 

 

7. Bazy danych

 

 

Projektowanie prostych baz danych. Normalizacja bazy. Tabele. Zapytania. Formularze. Raporty. Makra. Język SQL. Export i import danych. Bezpieczeństwo i korzystanie z danych. Współpraca z innymi programami. 

 

Ćwiczenia

 

 •  
  Automatyczne kreowanie baz danych.
 •  
  Opracowanie bazy danych na zadany przez nauczyciela temat.
 •  
  Dołączanie tabel z innych baz danych.
 •  
  Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego i pliku tekstowego.

 

 

  

 

 

Środki dydaktyczne 

 

Oprogramowanie komputerowe typu edytor tekstu. Oprogramowanie do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie komputerowe typu arkusz kalkulacyjny. Oprogramowanie komputerowe typu bazy danych. Oprogramowanie OCR. Przeglądarki stron WWW. Programy do obsługi poczty elektronicznej. Elektroniczny organizer.

 

 

 

Uwagi o realizacji

 

 

Program przedmiotu Oprogramowanie biurowe obejmuje zagadnienia dotyczące oprogramowania typu edytor tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programów do tworzenia prezentacji i baz danych oraz posługiwania się pocztą elektroniczną i siecią Internet.Zajęcia należy prowadzić stosując następujące metody nauczania: wykład informacyjny, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne.Podczas realizacji programu przedmiotu można stosować oprogramowanie z pakietu Microsoft Office ze względu na jego popularność, należy jednak zaprezentować również inne, zwłaszcza bezpłatne, ogólnodostępne oprogramowanie. Po zakończeniu realizacji programów poszczególnych działów tematycznych wskazane jest wykonywanie ćwiczeń o wysokim stopniu trudności.Omawiając zagadnienia dotyczące edytora tekstu, szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące w edytorach narzędzia związane z pisownią i gramatyką oraz na posługiwanie się szablonami. Ponadto wskazane jest przedstawienie współpracy edytora z innymi programami.W trakcie zajęć dotyczących poczty elektronicznej i sieci Internet, należy zapoznać uczniów z możliwościami jakie daje dostęp do ogólnoświatowych zasobów. Ważne jest kształtowanie umiejętności korzystania z poczty elektronicznej, wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz planowania spotkań z innymi użytkownikami za pomocą organizera.W ramach zajęć z zakresu urządzeń wykorzystywanych w pracy biurowej, należy zaprezentować uczniom sposób podłączania, konfigurowania i korzystania z takich urządzeń jak: fax, skaner czy modem.Podczas realizacji zagadnień obejmujących korzystanie z arkusza kalkulacyjnego, należy kształtować umiejętność stosowania formuł i funkcji do rozwiązywania problemów oraz dokonywania analizy danych. Każdy uczeń powinien wykonać projekt arkusza kalkulacyjnego według założeń przygotowanych przez nauczyciela.Podczas ćwiczeń dotyczących programów do tworzenia prezentacji, należy zwracać uwagę na kształtowanie umiejętności rozplanowywania prezentowanych informacji tak, aby były one przejrzyste i czytelne.W trakcie zajęć z zakresu baz danych, szczególnie ważne są ćwiczenia obejmujące importowanie i załączanie tabel baz danych oraz pracę z makrami.Zajęcia powinny odbywać się w pracowni wyposażonej w komputery z dostępem do Internetu, w grupie liczącej do 12 osób.