SOISK - SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
Tomasz Puchała

LAB 1

ROZW 1
#include <windows.h>

int main()
{
double Odleglosc;
double ft;
printf("Program przeliczajacy mile na kilometry.n");

fprintf(stderr,"Odleglosc= ");
scanf("%lf", &Odleglosc);
getchar();
ft=odleglosc*1.609344; printf("ft=%lf n",ft);

getchar();
return 0;
}

ROZW 2

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <windows.h>

int main()
{
double Odleglosc, ft;
printf("Program przeliczajacy jednostki miar dlugosci.n");

fprintf(stderr,"Odleglosc= ");
scanf("%lf", &Odleglosc);Beep(1000, 3000);
getchar();
ft=odleglosc*0.3; printf("ft=%lf n",ft);


getchar();
return 0;
}

ROZW 3

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <windows.h>

int main()
{
int liczba, a;

printf("Program sprawdzajacy parzystosc liczb.n");

fprintf(stderr,"podaj liczbe= ");
scanf("%ld", &liczba);
getchar();
a =liczba%2;
      if(a!=0)printf("To nie jest liczba parzysta.n");
      else printf("Liczba parzysta.n");

getchar();
return 0;
}